Rekisteri- ja tietosuojaseloste


Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Lite Bike Store Tmi
Y-tunnus: 2805812-4
Osoite: Vehkalantie 123, 16350 Niinikoski
Puhelin: +358 41 3131 636
Sähköposti: info@litebike.fi
Yhteyshenkilö: Tomi Latva-Aro

Rekisterin nimi

Yhteydenottorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi, ja palvelujen toimittaminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään nettikaupan asiakkaiden, nettisivujen käyttäjien ja uutiskirjeiden tilaajien henkilö- ja yhteystietoja. Näitä tietoja ovat mahdollisesti:

Etu- ja sukunimi;
Kotipaikka;
Sähköpostiosoite;
Puhelinnumero;

Sähköisen viestinnän tunnistetiedot; Yleensä kaikki verkossa toimivat järjestelmät keräävät jonkinlaista lokitietoa, joka sisältää mm. IP-osoitteita, sekä käyttävät evästeitä. Sinua ei voi tunnistaa näistä tiedoista.

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu nettisivuille, sekä uutiskirjeen Mailchimp -ohjelmaan, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja lähettääkseen sinulle tilaamasi uutiskirje tai tuote. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Tietojasi ei luovuteta kenellekään muulle markkinointi- tai muuhun tarkoitukseen.

Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissämme niin kauan kuin haluat tilata uutiskirjettä, käyttää nettisivuja (cookies, IP ym. tiedot joita esim. Google Analytics kerää), tai ostaa tuotteitamme.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus milloin tahansa:

Saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
Saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot;
Vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
Vaatia henkilötietojesi poistamista;
Vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.

Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse: info@litebike.fi

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi esim. Google Analytics -palvelun avulla.